Me, myself & I

این گوشه کوچک از دنیا تنها مال من است

در آستانه ی فصلی سرد
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٧ 

و این منم
زنی تنها
در آستانه ی فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین
و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این دستهای سیمانی.

فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

http://forughfarrokhzad.org/


کلمات کلیدی: از دیگران