Me, myself & I

این گوشه کوچک از دنیا تنها مال من است

روز وصل دوستداران یاد باد
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٩ 

http://www.livenews.com.au/static/articles/58898/F_58898_girls-hands_g_320.jpg

باورم نمی شود و هی حساب می کنم. بیست سال!! بعد از بیست سال باید خوب بشناسمت. چشمهایم را می بندم و چهره ات را می کشم، خط به خط، مو به مو...می توانم از اینجا بغلت کنم حتی بویت را هم در ذهنم بازسازی میکنم، نگاهت را، لبخندت را... مجسمه ساخته ذهنم کامل است. اما هر چه سعی می کنم فکرت، حست، غمهایت، دغدغه هایت، دلخوشیهایت، آرزوهایت را داخل این مجسمه بچپانم چیز زیادی به فکرم نمی رسد! دلم می ریزد، تمرکزم را از دست میدهم و تصویرت بخار میشود.

اعتراف می کنم... خوب نمی شناسمت. چرا که در تمام این سالها دوستت داشته ام به خاطر خودم، به خاطر برآورده شدن یک  آرزوی کودکی، به خاطر یک راز مشترک. به خاطر عشق به کتاب، شعر ، آهنگها و حرفهای بی پایانمان. به خاطر داشتن یک همراه و هم پرواز و هزار تجربه ناب. به خاطر تصویر بی نقصِ «من و تو» که در ذهنم ساخته بودم و سماجتم برای تحقق آن ...  اعتراف میکنم خودخواهانه دوستت داشتم، مالکانه دوستی کردم، میخواستم همان باشی که آرزو داشتم، نمی خواستم با کسی شریک شوم، به قسمتی از تو راضی نبودم. اعتراف میکنم دلهره داشته ام، تمام هوش و حواسم به دوستان جدیدت بوده، برای من مثل آژیر خطر استرس آور بوده اند بی اعتنا به اینکه دوستان خوبی برایت بوده اند یا نه. اعتراف میکنم بیمار گونه دوستت داشته ام، کابوس از دست دادنت را داشته ام، عکسهای قابت را با وسواس چک کرده ام، حسادت کرده ام، امتحانت کرده ام، گاهی حتی رنگ سیاه پاشیده ام بر آن تصویرِ کاملِ بی نقصِ پسِ ذهنم. قسم خورده ام کمتر دوستت بدارم، رانده امت، تلخ بوده ام، اشک ریخته ام، درددل کرده ام، احساسم را با بغض غل و زنجیر کرده ام، قلبم را شکنجه داده ام ...نه اینکه خواسته باشم هم قفسم باشی، نه! می خواستم هم پروازم باشی ولی ته دلم انگار وظیفه تعیین جهت، سرعت و ارتفاع با «من»  بوده. تقصیری نداشتم معنی دوستی را نمی دانستم، معنی پرواز را هم نه.

اعتراف میکنم و دلم می خواهد بدانی که امروز دوستت دارم برای آنکه هستی، برای خودت ، هر طور که باشی.

برای بهار  

Quote of the day:

I know a way to stay friends forever, There's really nothing to it, I tell you what to do, And you do it- Shel Silverstein 


کلمات کلیدی: دوروبری های من