Me, myself & I

این گوشه کوچک از دنیا تنها مال من است

بر چـهره گـل نـسیم نـوروز خـوش است
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در رزوهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر،زیباست
در نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
-میهن سیارشان-
در جعبه های کوچک چوبی
در گوشهء خیابان، می آورند
جوی هزار زمزمه در من، می جوشد
ای کاش
ای کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه(در جعبه های خاک)یک روز می توانست
همراه خویشتن ببرد هر کجا خواست
در روشنای باران

در آفتاب پاک
شعر: کوچ بنفشه ها از: م. سرشک خواننده: فرهاد
Word of the day
Kinky
Enjoying nonstandard sexual or sensual stimulation. The opposite of vanilla

کلمات کلیدی: از دیگران